Badminton Menen respecteert de recente regels “GDPR” (General Data Protection Regulation) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn.

Welke gegevens houden wij bij?

De gegevens die via de inschrijving werden meegegeven (naam – adres – mail & geboortedatum) van de leden samen met een telefoonnumer (GSM) indien dit werd overgemaakt

Wat kan publiek zichtbaar zijn?

Er worden geen enkele van deze gegevens publiek verspreid. Enkel de namen van de bestuursleden kunnen publiekelijk zichtbaar zijn.Wanneer mailberichten globaal worden verstuurd worden deze in BCC (Blanc Carbon Copy) verstuurd (uw mail gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen).Gegevens worden in geen geval verder doorgegeven, met uitzondering van FROS voor de verzekering. Het kan ook zijn dat er een foto van een (spelend) lid wordt gepubliceerd van een activiteit van de club. Dit doen wij enkel ter promotie van de club en zijn activiteiten tav van de supporters en sympathisanten.

Op simpele vraag bij het bestuur via info@badmintonmenen.be kunnen de opgeslagen gegevens of foto’s verwijderd worden indien u dit wenst.

Waar worden deze gegevens beheerd?

De overgemaakte gegevens worden centraal beheerd op een online platform (die eveneens in regel is met de GDPR wetgeving) die enkel door het bestuur toegankelijk is.

Voor verdere vragen neem contact via info@badmintonmenen.be