Geïnteresseerd om lid te worden?
Gezien ons groot ledenaantal kan dit enkel nog als je bereid bent te spelen na 20.00u op woensdagavond. Je kan wel nog terecht op zaterdag van 9.30u tot 12.00u in sporthal Ter Steenlandt in Rekkem. 
Om je lidmaatschap in orde te brengen vul je dit formulier in.
Jeugdleden die nog willen aansluiten op woensdag van 18.00u tot 19.00u nemen best ook contact via bovenstaand mailadres.

Het lidgeld omvat werkingskosten, huur sportzalen, verzekering (FROS), shuttles (mavis 300, 500 yonex)….
In je eigen belang is het gewenst om elke wijziging aan adres – telefoon of email te melden.

wij aanvaarden Uitpas info: uitpas@badmintonmenen.be

uitpas-v2-1