Om het spelplezier van alle clubleden te garanderen willen wij volgende punten eventjes toelichten.
  • Voor de jeugdspelers voorzien we begeleiding op woensdag en is het gewenst voor de goede gang van zaken dat de ouders de zaal verlaten gedurende de activiteit.
Ieder lid wil uiteraard zoveel mogelijk gebruik maken van de aangeboden speelmogelijkheden. Gelieve daarom het volgende in acht te nemen.
  • Er wordt uitsluitend dubbel- of gemengd- dubbelpartijen gespeeld. Alleen als de gelegenheid er toe is, kunnen er enkelspelen worden afgewerkt. Zorg voor voldoende rotatie. Wanneer er meer spelers zijn dan beschikbare plaatsen, dient er na een wedstrijd (van maximum 3 games) gestopt te worden om ook de andere spelers, die langs de kant staan, de mogelijkheid tot spelen te geven.
Via mail wordt je op de hoogte gehouden van de beschikbaarheid van de sporthallen. Deze kunnen om welke reden dan ook soms niet beschikbaar zijn: officiële vakantiedagen, vakantieperiode- (half juli / half augustus), volleybalcompetities …..