voor recreatieve spelers

gehlsehfshefmksnflkjdfkljmkdfjms

kjh:khlmkhjqklsjdmkqjs

Onze club dankt zijn ontstaan aan Freddy Schoenmaekers (1932-2013) , die in 2013 voor zijn puike werk bij het promoten van de badmintonsport bij groot en klein, de trofee van Sportverdienste in Menen in ontvangst mocht nemen. Sinds 2012 werd de fakkel overgenomen door enkele gedreven mensen, die de club brachten tot wat hij nu is. Momenteel tellen wij 90 leden in alle leeftijdsklassen, waaronder 20 jeugdleden. Geïnteresseerden zijn steeds welkom en kunnen na twee beurten inschrijven.We dragen het recreatieve badminton hoog in het vaandel en bieden spelplezier voor iedereen en dit op twee dagen per week:
    Woensdag in Vaubansporthal in CC de Steiger Menen

           – Jeugd (tot 18j) speelt van 18u-19u15 – Volwassenen spelen van 19u tot 22u30
    Zaterdag in Sporthal Ter Steenlandt in Rekkem
           – Iedereen kan er terecht van 9u tot 12u

Beste Badmintonner,

Ons sportief jaar loopt ten einde en we willen jullie dan ook met de hele bestuursploeg als eerste
het allerbeste toewensen. Dat het komende jaar er eentje mag worden vol sportplezier, een goede gezondheid
en veel mooie momenten.

Wij starten alvast met goed nieuws. Het lidgeld voor 2019 blijft ongewijzigd:
voor volwassenen blijft het op 55€ en op 45 € tot 18 jaar (met korting van 10 € per bijkomend lid van het zelfde gezin).

BELANRIJK
Momenteel halen we de kaap van 100 leden. Dus wees snel om jullie plaats te garanderen op de beschikbare
badmintonvelden.Om het enigszins plezant te houden voor iedereen, vragen we de aandachtspunten nog even door te nemen op onze website- tabblad meer …aandachtspunten. Dank alvast.

Om alle juiste gegevens gezamenlijk en tijdig te regelen met de verzekering kan de inschrijving
enkel en alleen via dit formulier die je ook kan vinden onder het tabblad – Lid worden .

DOE DIT VÓÓR 23/12/2018 EN JE GENIET VAN 5€ KORTING !
Lidgeld bedraagt dan 50 € voor volwassenen en 40 € tot 18jaar!

Let wel …. je bent pas ingeschreven NA betaling.

Kom je naar de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2019 betaal dan 1€/p extra

Noteer alvast in jullie agenda

    ° Clubtornooi op 16 maart 2019
    ° Meet & Greet op 22 juni 2019

 
 

Privacy

Badminton Menen respecteert de recente regels “GDPR” (General Data Protection Regulation) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn.

Welke gegevens houden wij bij?

De gegevens die via de inschrijving werden meegegeven (naam – adres – mail & geboortedatum) van de leden samen met een telefoonnumer (GSM) indien dit werd overgemaakt

Wat kan publiek zichtbaar zijn?

Er worden geen enkele van deze gegevens publiek verspreid. Enkel de namen van de bestuursleden kunnen publiekelijk zichtbaar zijn.Wanneer mailberichten globaal worden verstuurd worden deze in BCC (Blanc Carbon Copy) verstuurd (uw mail gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen).Gegevens worden in geen geval verder doorgegeven, met uitzondering van FROS voor de verzekering. Het kan ook zijn dat er een foto van een (spelend) lid wordt gepubliceerd van een activiteit van de club. Dit doen wij enkel ter promotie van de club en zijn activiteiten tav van de supporters en sympathisanten.

Op simpele vraag bij het bestuur via info@badmintonmenen.be kunnen de opgeslagen gegevens of foto’s verwijderd worden indien u dit wenst.

Waar worden deze gegevens beheerd?

De overgemaakte gegevens worden centraal beheerd op een online platform (die eveneens in regel is met de GDPR wetgeving) die enkel door het bestuur toegankelijk is.

Voor verdere vragen neem contact via info@badmintonmenen.be

Lid worden

Vernieuwing Lidgeld 2019 kan enkel en alleen via dit FORMULIER

Iedereen kan na voorafgaand contact en als het ledenaantal dit toelaat lid worden.
Elk potentieel nieuw lid heeft recht op twee gratis speelbeurten.

Wens je lid te worden  stuur dan een mail naar info@badmintonmenen.be

In de loop van december wordt je via mail uitgenodigd het lidgeld voor het komende jaar te betalen.
Het lidgeld omvat werkingskosten, huur sportzalen, verzekering (FROS), shuttles (mavis 300, 500 yonex)….
In je eigen belang is het gewenst om elke wijziging aan adres – telefoon of email te melden.

Sporthallen

Sporthal Vauban

Waalvest 1 -8930 Menen

– Jeugd (tot 18j) speelt van 18u-19u15
– Volwassenen spelen van 19u tot 22u30

Sporthal Ter Steenlandt

Lauwestraat 64A – 8930 Rekkem

– Iedereen kan er terecht van 9u tot 12u

Aandachtspunten

Om het spelplezier van alle clubleden te garanderen willen wij volgende punten eventjes toelichten.

 • Voor de jeugdspelers voorzien we begeleiding op woensdag en is het gewenst voor de goede gang van zaken dat de ouders de zaal verlaten gedurende de activiteit.

Ieder lid wil uiteraard zoveel mogelijk gebruik maken van de aangeboden speelmogelijkheden. Gelieve daarom het volgende in acht te nemen.

 • Indien alle terreinen bezet zijn en er nog wachtenden aan de kant zitten, zich dan te beperken tot het dubbelspel zodat er zoveel mogelijk leden kunnen spelen.
 • Indien er een maximale bezetting (dubbelspelen) van de terreinen is en er nog wachtenden zijn, zich tot één set te beperken en beurtelings te spelen.

Via mail wordt je op de hoogte gehouden van de beschikbaarheid van de sporthallen. Deze kunnen om welke reden dan ook soms niet beschikbaar zijn: officiële vakantiedagen, vakantieperiode- (half juli / half augustus), volleybalcompetities …..

Wat bij pech

 1. Download hieronder het aangifteformulier, druk het af, vul het in en laat het ondertekenen door de secretaris
 2. Hiermee stap  je binnen de 48 uur naar een arts en laat het deel voor de arts ‘geneeskundig getuigschrift’ invullen.
 3. De ingevulde ongevalsaangifte incl. geneeskundig getuigschrift bezorg je aan FROS binnen de 14 dagen.
  Bij voorkeur stuur je een gescande versie per mail naar leden@fros.be.
  Per post kan dit naar : BOOMGAARDSTRAAT 22 / BUS 35 – 2600 BERCHEM
 4. FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en stuurt het dossier door aan zijn verzekeraar ‘ARENA’.
 5. Na ontvangst van de volledige aangifte ontvang je van ARENA, per mail, een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie.

De verdere afhandeling gebeurt rechtstreeks met ARENA:

 • Je bezorgt de originele onkostennota’s aan ARENA met vermelding van het dossiernummer.
 • Als het dossier volledig is zal ARENA tot vergoeding overgaan.
 • Gelieve ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te melden aan Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Tornooien

Onze club is aangesloten bij het  VBR – Vlaamse Badminton Recreanten  die zelf een onderdeel is van FROS – Federatie voor Recreatie en Omnisport -.
Hierdoor kan de club deelnemen aan tornooien ingericht door andere recreatieve clubs.Op deze tornooien wordt er in poules gespeeld tussen spelers van ± het zelfde niveau. Wil je deelnemen schrijf je dan in via de link  inschrijven op de kalender

Voorlopige Kalender

 • Zaterdag – 05/01/2019 – MOORSELE – inschrijven
 • Zaterdag – 19/01/2019 – KUURNE
 • Zondag – 03/02/2019 – OUDENBURG
 • Zondag – 03/02/2019 – VELDEGEM HORUS
 • Zaterdag – 23/02/2019 – GELUWE
 • Zaterdag – ??/03/2019 – PLOEGSTEERT  alleen Jeugd
 • Zondag – ??/03/2019 – PLOEGSTEERT  alleen dubbel


 • Zaterdag – 16/03/2019 – MENEN
 • Zaterdag – 16/03/2019 – PSV BRUGGE
 • Maandag – 22/04/2019- OOSTENDE
 • Zaterdag – 27/04/2019 of 30/03/2019 – KORTRIJK
 • Zaterdag – ??/05/2019 – DZ 99
 • Zaterdag – 22/06/2019 – ZWEVEZELE

Fotootjes