Wat bij pech

  1. Download hieronder het aangifteformulier, druk het af, vul het in en voorzie van de nodige handtekeningen.
  2. Laat de clubverantwoordelijke (Rita of Maxim ) de privacyverklaring ondertekenen.
  3. Het geneeskundig getuigschrift laat je zo snel mogelijk invullen door de arts.
  4. De ingevulde ongevalsaangifte met geneeskundig getuigschrift en ondertekende privacyverklaring dient zo snel mogelijk aan FROS bezorgd te worden. Bij voorkeur digitaal (scan, foto via smartphone, …) naar leden@fros.be. Per post kan dit naar Huis van de sport tav Martine Van den Broeck – Boomgaardstraat 22 bus 35 – 2600 BERCHEM. Indien digitaal verstuurd, is nasturen per post onnodig, dit zorgt voor dubbele dossiers. Behoud het origineel als back-up. Enkel indien de aangifte volledig is, kan er een dossier opgemaakt worden.
  5. FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en stuurt het dossier door aan zijn verzekeraar ETHIAS.
  6. Je ontvangt van ETHIAS een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie betreffende de verdere afhandeling. Daarna kan u de originele onkostennota’s overmaken aan ETHIAS met vermelding van uw dossiernummer. Conform de wet op privacy heeft FROS geen toegang tot uw dossier en beschikken wij dus ook niet over informatie betreffende de afhandeling ervan.
    Gelieve daarom vragen met betrekking tot uw dossier aan ETHIAS te richten en geen onkostennota’s aan FROS te versturen.