Wat bij pech

 1. Download hieronder het aangifteformulier, druk het af, vul het in en laat het ondertekenen door de secretaris
 2. Hiermee stap  je binnen de 48 uur naar een arts en laat het deel voor de arts ‘geneeskundig getuigschrift’ invullen.
 3. De ingevulde ongevalsaangifte incl. geneeskundig getuigschrift bezorg je aan FROS binnen de 14 dagen.
  Bij voorkeur stuur je een gescande versie per mail naar leden@fros.be.
  Per post kan dit naar : BOOMGAARDSTRAAT 22 / BUS 35 – 2600 BERCHEM
 4. FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en stuurt het dossier door aan zijn verzekeraar ‘ARENA’.
 5. Na ontvangst van de volledige aangifte ontvang je van ARENA, per mail, een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie.

De verdere afhandeling gebeurt rechtstreeks met ARENA:

 • Je bezorgt de originele onkostennota’s aan ARENA met vermelding van het dossiernummer.
 • Als het dossier volledig is zal ARENA tot vergoeding overgaan.
 • Gelieve ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te melden aan Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.
Close Menu